Per 1 september 2015 zal Medicina beginnen met het opleiden van een Physician Assistant. Een Physician Assistant is een verpleegkundig specialist die zelfstandig bepaalde taken van de arts kan overnemen, bijvoorbeeld het afnemen van een anamnese of het opstellen van een behandelplan onder de eindverantwoordelijkheid van een arts.  Zij zal een eigen spreekuur houden op onze lokatie Medicina West.

Medicina is per 1 mei 2014 begonnen met het opleiden van co-assistenten. Zij zullen een eigen spreekuur houden.

Op onze vestiging Medicina Zuid houdt de besnijdeniskliniek VATAN Kliniek spreekuren in het weekend. Zij doen circumcisie en sterilisatie bij mannen.